BejelentésRicsei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tanulni jó!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Környezettudatos nevelés Tiszta vizet az egészséges életért! A víz az élet alkotóeleme Iskolánkban mindig jelen volt a környezettudatos nevelés. Korunk égető gondjai közé tartozik a környezetünk megóvása értékeivel való sáfárkodás. Úgy gondoltuk tehát, hogy gyerekeink számára szükségessé vált a meglévő ismeretek rendszerezése illetve bővítése. Az ismeret akkor válik tartóssá, ha minél több oldalról erősítik azt meg. Azért döntöttünk úgy, hogy három fontos témában készítünk programokat. Figyelembe vettük a tanulók életkori sajátosságaiból adódó ehetőségeket. (érdeklődési kör, értelmi képesség, szociális helyzet stb…) Így került megrendezésre a tanév során: - Egy három hetet meghaladó projekt a víz témakörében - Egészségneveléssel kapcsolatos témahét - Környezetvédelem témakörében egy moduláris program 1. Környezettudatos nevelés: A víz projekt A projekt címe: Tiszta vizet az egészséges életért! Célja: Megismertetni a tanulókat azzal a legfontosabb gondolattal, hogy a víz az élet legfontosabb alkotóeleme, víz nélkül nincs élet. A projektben az iskola minden tanulója részt vett. Időpontja: 2010. március 22-től, 2010. május 17-ig tartott. A projektet a Víz világnapján nyitottuk meg ünnepélyes keretek között, melybe bevontuk a kistérség iskoláit is. Az ünnepélyes megnyitón minden vendég egy kék szalagot kapott, a tanulók pedig egy vízcseppet jelképező jelvényt viseltek. A projekt megnyitása a Rákóczi- napok rendezvénysorozatával esett egybe, melyen körzeti szavalóverseny, nyelvi verseny, akadályversenyek szerepeltek. Ezekben a víz volt a téma. A rendezvénysorozaton külföldi- lengyel vendégeink is voltak, testvériskolánk képviselői, akik aktívan közreműködtek a programokon. Ezt követően 1-8. osztályban különböző tanórákon történt a feldolgozás. Az adott tantárgy szemszögéből közelítette meg a „vizet”, ezen belül változatos munkaformák során képességeket, készségeket fejlesztett. A projekt zárása 2010. május 17-én volt, melyre meghívtuk a szülőket, egy kiállítást szerveztünk az elkészült produktumokból. 2. Környezettudatos nevelés: Egészségnevelés A projekt címe: Egészségnevelés témahét- Egyenlő eséllyel a rák ellen! Célja: A serdülő fiúkat és lányokat megismertesse a szűrővizsgálatok jelentőségével és az önvizsgálat fontosságával, fejlesszük egészségkultúrájukat. A projektben az iskola 6-7-8. osztályos tanulói vettek részt, a záró napon minden tanuló jelen volt. Időpontja: 2009. november 2-től, 2009. november 6-ig tartott. Előzetes tanórai foglalkozások után november 4-én találkoztak a gyerekek a védőnővel. Interaktív módon felmérték a gyereke ismetereit e témában, fogalmakat érintettek és beszélek át, (egészség- betegség, elsődleges és másodlagos prevenció) gyakorlás mulázs segítségével. November 6-án a hetet egy községi egészségnappal zártuk, ahol sokféle rendezvénnyel találkoztunk. A sárospataki Árpád Vezér Gimnázium tanulói és tanárai is ellátogattak hozzánk, sok érdekes bemutatót tartottak az elsősegélynyújtással kapcsolatban. Gyermekgondozók, védőnők bemutatták a csecsemőápolás helyes módját. Megismerkedhettünk a mentőautó felszerelésével, beszámolót tartottak a mentősök nehéz munkájáról. Egy egészségügyi busz is érkezett községünkbe, ahol megmérték a súlyunkat, vérnyomásunkat, koleszterinünket. Megvizsgálták látásunkat, sőt a felnőttek közül a szerencsésebbek vért is adtak. Az egészségnapot az egészségmenettel zártuk. Az eseményről tudósított a körzeti televízió is. 3. Környezettudatos nevelés: Környezetvédelem témakörben moduláris program A projekt címe: A Föld majd egyszer mindent visszakér! (Rebublic) Célja: - Környezetünk tudatos védelme - Makro-és mikrokörnyezetünk - Esztétikus környezet Az iskola tanulói vettek részt ezen a programon. Időpontja: 2010. május 27-28. Az ezt megelőző héten tantárgyi keretek között előkészítettük a témát. Évfolyamonként különböző tevékenységeket végeztek diákjaink. Megismerkedtek a szelektív hulladékgyűjtéssel, újrahasznosítással, feltérképezték mikrokörnyezetünket, kitekintettek a makrokörnyezetre, ezen belül a globalizációs problémákra. Tanulóink idegen nyelvi órákon plakátokat készítettek az energiatakarékosság- fogyó energia helyett megújuló energia; egy szóval a környezettudatos életmód fenntarthatóságáról. A művészetek témakörében országos pályázatokon, Nemzetközi Környezetvédelmi rajzpályázaton vettek részt diákjaink, ahol a természet szeretete és védelme jelent meg munkáikban. Fő cél volt a tanulók esztétikus nevelése, amely megjelent a zeneoktatásban, illetve a rajzórákon is. A megszerzett ismeretekről gyermeknapon adtak számot. Akadályversenyen vettek részt, melynek előzményeként csapatokat alakítottak, csapatnevet választottak és menetlevelet készítettek. Az ügyesebbek csatakiáltással is készültek. Totót töltöttek ki a szelektív hulladékgyűjtésről, keresztrejtvényt fejtettek, kirakóztak, rajzoltak, plakátokat készítettek. A kicsik a Diósgyőri várjátékokon vettek részt, ahol megismerkedtek a középkori magyar történelemmel. A második napon tanulóink gyakorlatban adtak számot a környezettudatosságról. A nap első részében az iskolát takarították a gyerekek, azután a „Fogadj örökbe egy helyet” akció keretén belül az osztályok a település és környékének tisztaságáról gondoskodtak (szemétszedés, takarítás, növényápolás). Úgy érezzük, hogy kitűzött céljaink megvalósultak.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!