BejelentésRicsei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tanulni jó!

MENÜ
Iskolánk pedagógusai továbbképzéseken vettek részt. Sok újdonsággak bővültek ismereteik, új módszereket, lehetőségeket ismertek meg az oktatással kapcsolatban.

 • Hatékony együttnevelés az iskolában- az integrációs felkészítés- illetve képességkibontakoztató fejlesztéshez- szükséges pedagógiai és jogi ismeretek
 • Kooperatív módszertanra épülő együttműködés
 • Óvodai IPR továbbképzési program (óvoda- pedagógusok, -tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer óvodai alkalmazására)
 • Az óvoda- iskola átmenet támogatása
 • A matematika kompetenciaterületi anyagok bevezetésének megkönnyítésére szolgáló továbbképzés
 • SDT keretrendszerének és digitális taneszközeinek használata a tanítás- tanulás folyamatában
 • Projektpedagógia, epochális oktatás
 • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása- óvodai programcsomag
 • A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása- az életpálya- építés kompenetciáinak fejlesztése a 7-12. évfolyamon
 • Projekt- és változásmenedzsment alapismeretek közoktatás- fejlesztési projektekben résztvevők számára
 • Együttnevelés- az inklúziv, befogadó pedagógia elmélete és gyakorlata
 • Új oktatásszervezés az intézménmyben (projektpedagógia, tantárgytömbösített oktatás
 • Az Infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazását segítő képzés
 • A szövegértés- szövegalkotás kompetenciaterületi anygok bevezetésének megkönnyítésére szolgáló továbbképzés
 • A német nyelv kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása
 • Inklúzív- befogadó pedagógia alkalmazása a gyakorlatbanIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!